ساماندهي آرامستان بهشت صدر و فاز 1 بهشت حسيني

با توجه به شکايات مردمي ، وجود سد معبر و ايجاد مشکل در رفت و آمد زائرين گلدان هاي خشک و بي روح سفالي وپلاستيکي از سر مزار ها در آرامستان بهشت صدر و فاز يک بهشت حسيني جمع آوري و به خانواده هاي...

خريد دو دستگاه خودروي آمبولانس بنز اسپرينتر 314

دو دستگاه خودروي بنز با کاربري (حمل اموات ) از سوي سازمان آرامستانها خريداري شد به گزارش روابط عمومي سازمان آرامستانهاي شهرداري قزوين   :...

خريد دو دستگاه خودروي آمبولانس بنز اسپرينتر 314

دو دستگاه خودروي بنز با کاربري (حمل اموات ) از سوي سازمان آرامستانها خريداري شد به گزارش روابط عمومي سازمان آرامستانهاي شهرداري قزوين   : در مورخه 29/09/93 دو دستگاه خودروي بنز...