شنبه ۰۷۷۵/۱۱/۲۳

اطلاعات فوتر

سازمان آرامستان ها

نشانی : قزوين _بلوار جمهوري اسلامي – خیابان رضوان(تقاطع نوبیلی) –کيلومتر 3 جاده فارسيان _ آرامستان بهشت فاطمه(س) _سازمان مدیریت آرامستان‌هاي شهرداري قزوين

تلفن : 028-33565681

تلفن : 028-33565682

aramestanha@qazvin.ir