یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۰

صبح امروز؛

کارگاه آموزشی مدیریت استرس در آرامستان‌های قزوین برگزارشد

صبح امروز کارگاه آموزشی مدیریت استرس در سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری قزوین برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین؛ مهسا مغنی یزدی، مدرس روانشناس در بین مدیران و کارشناسان و کارگران سازمان گفت: برخی آن‌را ناکامی یا تنش هیجانی می‌دانند، برخی آن را از طریق تغییراتی که در بدنشان ایجاد می‌شود، شناسایی می‌کنند و گروهی آن را محرکی می‌دانند که از محیط بر فرد تحمیل شده و ناراحتی‌های جسمانی و روانی را در پی دارد.

وی افزود: تعریف استرس هرچه باشد، اغلب متخصصان اتفاق نظر دارند که بروز آن فرد را وادار می‌کند تا در جهت تغییر موقعیت یا سازش با آن گام بردارد. سازشی که می‌تواند مؤثر یا نامؤثر باشد.

این مدرس ادامه داد: تجربه استرس تحت تأثیر ادراک و ارزیابی فرد از شرایط و موقعیت‌ها و توانایی او برای مقابله با استرس قرار دارد. هرچه فرد موقعیت‌ها را تنش‌زاتر و توانمندی‌های خود را کمتر ارزیابی کند، استرس بیشتری را ادراک کرده و پیامدهای آن به میزان بیشتری نمایان می‌شود.

یزدی بیان کرد: البته استرس همیشه منفی نیست. گاه استرس می‌تواند مثبت باشد و فرد را به حرکت وادار کند. بنابراین هدف از مدیریت استرس حذف موقعیت‌ها و شرایط استرس‌زا نیست بلکه افزایش توانمندی‌های افراد برای مقابله با آن و نگه‌داشتن استرس در سطح بهینه است.

وی ادامه داد: آموزش مدیریت استرس به افراد کمک می‌کند تا بر فرایند‌های شناختی و رفتار خود نظارت داشته باشند و اجازه ندهند که تفکرات منفی حاصل از شرایط استرس‌زا تأثیرات منفی خود را بر جسم و روان آنان بر جای گذارد.

این مدرس بیان کرد: در آموزش مدیریت استرس روش‌های مختلف آرامش‌جویی مورد توجه قرار می‌گیرد. به این ترتیب تنش افراد کاهش می‌یابد و سلامت روانی و جسمانی آنها تأمین می‌شود. در ضمن افراد در برابر عوامل استرس‌زا که در آینده با آن مواجه می‌شوند نیز مقاوم‌تر می‌گردند.

در پایان افراد حاضر در جلسه در قالب دو گروه به بیان موقعیت های استرس زا و در نهایت ارایه راهکارها برون رفت از این وضعیت پرداختند.

پایان پیام

تصاویر مرتبط