چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

به همت سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین؛

مرمت نهرهای آب گلزار شهدای قزوین صورت گرفت

عملیات اجرایی تعمیر و مرمت نهرهای آب گلزار شهدای قزوین به همت کارکنان سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین؛ با توجه به وظیفه این سازمان برای ارایه خدمات عمرانی و فضای سبز گلزار شهدای قزوین؛ عملیات تعمیر و مرمت و ایجاد پوشش بتنی روی نهرهای آب و ایجاد دریچه بازدید این مجموعه با 128 نفر ساعت کار به صورت سریع صورت گرفت.

تصاویر مرتبط