دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

قافله باشی، رئیس کمیسیون اجتماعی، فرهنگی شورای شهر:

حدفاصل بهشت رضوی تا بهشت فاطمه(س) قزوین به نام "رضوان" نامگذاری شد

حدفاصل آرامستان بهشت رضوی تا آرامستان بهشت فاطمه(س) قزوین به نام "رضوان" نامگذاری شد.

مهدیه‌سادات قافله‌باشی، رئیس کمیسیون اجتماعی، فرهنگی و هنری و دبیر هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر قزوین در جلسه علنی پارلمان محلی در رابطه با " نامگذاری معابر شهر" گفت: حدفاصل آرامستان بهشت رضوی تا آرامستان بهشت فاطمه(س) به نام "رضوان" نامگذاری شده است.

گفتنی است: این نام به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین بوده است

تصاویر مرتبط