شرح ترتيب ، فرآيندها و زمانبندي مربوط به آنها در قالب وظايف سازمان آرامستانهاي شهرداري قزوين :

*   دريافت گواهي فوت  از پزشک معالج يا بيمارستان و يا سازمان پزشکي قانوني توسط خانواده متوفي

*    تماس اولياء متوفي  يامسولين  بيمارستان و . . .  با سازمان آرامستانها از طريق شماره تلفنهاي  33557478 و 1530  جهت اعزام آمبولانس و حمل متوفي به سردخانه ( اين مرحله در شرايط عادي و بدون محاسبه شرايط ويژه حداقل  30دقيقه به طول خواهد انجاميد)

*    تحويل اصل مدارک متوفي از جمله جواز دفن وشناسنامه و کارت ملي و . . . به راننده آمبولانس قبل از انتقال متوفي

*    هماهنگي با  امور متوفيات (عروجيان ) جهت چاپ اطلاعيه تشيع  جهت جلوگيري از تداخل در تشييع جنازه  ها بصورت همزمان و قرائت نماز و حضور مامورين دفن .بديهي است درغير اينصورت مسئوليت تاخير هاي احتمالي متوجه سازمان آرامستانها نخواهد بود .

*    صدور برگه شستشو و  انجام تغسيل و تکفين . بازماندگان ميتوانند کفن هايي که خودشان از قبل تهيه کرده اند را جهت تکفين ميت به واحد متوفيات تحويل دهند  ( اين مرحله در شرايط عادي و بدون محاسبه شرايط ويژه حداقل  25 دقيقه به طول خواهد انجاميد)

*   شستشوي ميت در سالن تطهير 

*    واريز مبالغ خريد قبر و خدمات مربوطه به حساب سازمان آرامستانها در باجه بانکي در محل ساختمان معراج 

*  هماهنگي با متصدي دفتر خدماتي جهت اعزام مداح ، قاري قرآن ،  روحاني و . . . جهت تسريع در امور و استفاده از وسايلي از قبيل چادر آفتابگير و صندلي و. . . . جهت رفاه حال ميهمانان  (بديهي است ارائه اين خدمات اختياري بوده و منوط به اراده بازماندگان دراستفاده از آن مي باشد.)

*   دريافت مدارک باطل شده متوفي از واحد امور متوفيات

*   اعزام مجدد آمبولانس جهت تشييع جنازه و مشايعت متوفي

*  انتخاب محل دفن (توسط خانواده متوفي که نظر وصيّ براي سازمان آرامستانها ملاک عمل خواهد بود ) 

*   برگزاري نماز ميت

*    قرائت تلقين ودفن متوفي

*   هماهنگي با امور متوفيات(عروجيان) دربارة اخذ ابعاد سنگ قبر و نصب آن.

*   هماهنگي با سازمان آرامستانها درباره  هر گونه تغيير و تحول در قبور در سالهاي آينده