1-پروژه احداث 28 دهنه آرامگاه خصوصي
 2- پروژه ساخت سر درهاي شرقي و غربي و تکميل آرامستان بهشت رضوي
 3-پروژه کف سازي آرامستان بهشت حسيني
 4- پروژه نقشه برداري ، برنامه نويسي ،بستر سازي و راه اندازي فروش اينترنتي قبور
 5- پروژه مرمت و باز سازي ساختمان اداري و نماز خانه قديمي به اداري و سالن ترحيم
 6-پروژه احداث ورودي جديد جهت آرامستان نوبيلي جهت استفاده از پارکينگ جمهوري اسلامي
 7- پروژه ساخت کارواش جهت شستشوي آمبولانس هاي واحد متوفيات
 8-پروژه تجهيز خودرو هاي سازمان به سامانه جي پي اس
 9-پروژه خريد و تجهيز دو دستگاه آمبولانس بنز
 10- پروژه خريدو تجهيز يکدستگاه خودرو کارو جهت آمبولانس
 11- پروژه احداث يک باب آلاچيق در محوطه ساختمان معراج
 12- پروژه تعمير16 چشمه سرويس بهداشتي عمومي در آرامستان بهشت فاطمه
 13- پروژه ساخت پارکينگ سر پوشيده به ظرفيت 16 خودرو در آرامستان بهشت فاطمه
 14-پروژه حفظ و نگهداري فضاي سبز آرامستان ها و کاشت درخت،درختچه وگل و گياه
 15- پروژه نظافت و رفت و روب کليه آرامستان هاي شهر و گلزار شهداء معظم
 16- پروژه احداث 2 باب غرفه تجاري در آرامستان بهشت فاطمه
 17- پروژه باز سازي نصب کف پوش و ست بازيگاهي جهت بازيگاه کودکان
 18 – پروژه کابل کشي و خريد 12 انشعاب برق جهت غرفه هاي سنگ تراشي و ساماندهي و استقرار کليه سنگ تراشان سطح شهر در آرامستان بهشت فاطمه