پروژه هاي عمراني 97

 

1- خرید دیزل ژنراتور 350kwa  جهت مواقع بحران

2- تملک 26 هکتار زمین جهت احداث آرامستان جدید

3- ساخت 26 دهنه حجره خانوادگی در بهشت فاطمه (س)«1900حفره قبر»

4- عقب نشینی دیوار شرقی بهشت فاطمه

5- ساخت دو واحد اداری

6- تجهیز سالن های ساختمان معراج به تلویزیون شهری

7- تجهیز سالن استراحت مامورین تطهیر به لوازم ورزشی مناسب

8- تکمیل و تجهیز دوربین های مدار بسته سازمان

9- ارتقاع پست برق سازمان

10- تعویض لوله های آب قدیمی سازمان

11- انعقاد قرار داد جهت انتقال گاز شهری به سازمان

12- انعقاد قرار داد جهت انتقال لوله آب شرب به سازمان

13- انعقاد قرارداد جهت انتقال فیبر نوری به سازمان

14- پیگیری مسائل مالیاتی سازمان از سال 83 تا اکنون

15- برگزاری مناقصه تکمیل فاز 3 بهشت فاطمه (س)