معرفــي رییس

 

 

نام و نام خانوادگي : حسین عمویی     سال تولد : 1347 محل تولد: قزوين

مدرک تحصيلي: کارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي:مهندسی کشاورزی

آدرس ايميل: hamooei.47@gmail.com