معرفــي رئیس

 

 

نام و نام خانوادگي :

سعید عظیمی صدر   

مدرک تحصيلي:

کارشناسي

رشته تحصيلي:

مهندسی آی تی

و مدیریت بحران

آدرس ايميل:

saeidazimi3008@gmail.com

سوابق  :

مسئول روابط عمومی به مدت 8 سال

معاون سامانه 137 شهرداری قزوین به مدت 1 سال

معاون اجرایی سازمان مدیریت آرامستان ها به مدت 3 سال