پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

محوطه سازی فاز 3 بهشت فاطمه (س)

محوطه سازی فاز 3 بهشت فاطمه (س)

محوطه سازی فاز 3 بهشت فاطمه (س)

محوطه سازی فاز 3 بهشت فاطمه (س) 70000 متر مربع

نقشه برداری جهت تعیین کد ارتفاعی
خاکبرداری و خاکریزی
همسطح سازی و رگلاژ با ماشین آلات مورد نیاز

 

تصاویر مرتبط