پروژه های سال 98

رنگ آمیزی جداول و المانهای کلیه آرامستان‌ها

کاشت گلهای فصلی

اصلاح و تقویت روشنایی آرامستان بهشت فاطمه (س)

نصب نیمکت در محوطه آرامستان‌ها

نصب فیکسچر

پوشش روی کانال

محصور سازی آرامستان جدید 37 هکتاری

قبرسازی و ساخت آرامگاه خانوادگی

قبر سازی داخل آرامگاه خانوادگی

نصب چادر بحران

نما سازی دیوار نوبیلی

محوطه سازی فاز 3 بهشت فاطمه (س)

طراحی و ساخت و اجرای ساختمان موزه  

طراحی و ساخت و اجرای سالن انتظار پزشکی قانونی  

خرید ماشین آلات جهت کارهای عمرانی و مواقع بحران

بهسازی سنگ قبور شهدا 

توسعه ساختمان اداری 

مرمت و بازسازی سردرب آرامستان بهشت فاطمه (س)

کفسازی آرامستان نوبیلی فاز 1

تعویض سنگ مزار شهداء