نرم افزار همراه جستجوي متوفي            

نرم افزار همراه جستجوي متوفي با هدف دسترسي آسان شهروندان به اطلاعات ومشخصات قبور متوفي مورد نظر همراه با نمايش تصوير قبر راه اندازي گرديد. لازم به ذکر است که شهروندان با نصب برنامه مذکور روي گوشي همراه خود مي توانند علاوه بر جستجوي متوفي مورد نظر با اهداف و وظايف  سازمان آرامستانها و همچنين شرح فرآيندها و خدمات به ارباب رجوع ازسمت آن سازمان مطلع و آشنا گردند.

شهروندان مي توانند با مراجعه به پرتال شهرداري قزوين به آدرس http://qazvin.ir ويا پرتال آرامستانها به آدرس http://aramestanha.qazvin.ir  نرم افزار همراه جستجوي متوفي را بارگيري و روي گوشي همراه خود نصب نمايند و سپس با وارد کردن نام و نام خانوادگي و بازه تاريخي مورد نظر عمليات جستجو را انجام دهند.شايان ذکر است که جهت استفاده از نرم افزار بايد اينترنت گوشي همراه برقرار باشد.

 

دريافت نرم افزار همراه جستجوي متوفي نسخه اندرويد:

 ·        دريافت مستقيم از سايت شهرداري 

 ·        دريافت از طريق بارکد زير:
 شهروندان مي توانند نرم افزار بارکد خوان گوشي همراه خود را فعال کرده و سپس دوربين گوشي خود را مقابل بارکد زير قرارداده و آنگاه بعد از شناسايي نرم افزار  جستجو با ضربه زدن روي صفحه، دانلود برنامه را انجام دهند.