یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۱

عظیمی صدر:

کاشت گل های فصلی (بنفشه) در آرامستان های سطح شهر قزوین

سعید عظیمی صدر ،رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین از کاشت گل های فصلی (بنفشه )در آرامستان های سطح شهر قزوین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین،عظیمی صدر،رئیس این سازمان گفت: در راستای زیباسازی فضای آرامستان های سطح شهر قزوین اجرای کاشت گل های فصلی (گل های بنفشه جعبه ای)در دستور کار واحد فضای سبز آرامستان های شهرداری قزوین قرار گرفت.

پایان پیام

تصاویر مرتبط