سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

عظیمی صدر:

هرس بوته های گل رز موجود در فضای سبز آرامستان های شهرداری قزوین

سعید عظیمی صدر ،رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین از هرس بوته های گل رز در فضای سبز آرامستان های سطح شهر قزوین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین؛عظیمی صدر ،رئیس این سازمان گفت: در جهت زیبا سازی فضای سبز آرامستان ها که از اهمیت زیادی نیز برخوردار است،کارکنان فضای سبز این سازمان رسیدگی و هرس بوته های گل سرخ موجود در آرامستان های سطح شهر را در دستور کار قرار دادند.

پایان پیام

تصاویر مرتبط