چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

عموئی، رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین:

قبور مورد نیاز یک قرن آینده را تامین کرده ایم

عمویی رئیس سازمان آرامستانهای شهرداری قزوین گفت: در شهر قزوین پنج آرامستان داریم که شامل بهشت حسین، بهشت فاطمه، بهشت رضوی و نوبلی شماره یک و دو است که مجموعه بهشت فاطمه به وسعت 24 هکتار از سال 53 شکل گرفته است.

وی اظهارداشت: در طول یک سال اخیر بیش از 15 میلیارد تومان فعالیت عمرانی در آرامستان های شهرداری قزوین انجام شده و طرح توسعه نیز در زمینی به وسعت 80 هکتار در کنار امامزاده ظهیر(ع) در حال تملک اراضی و اجرای کار است.

عمویی تصریح کرد: با اجرای طرح توسعه نیازهای استان تا یک قرن آینده هم تامین خواهد شد که انتظار داریم برای تملک اراضی کنار مجموعه مورد نظر از سوی راه و شهرسازی همکاری لازم صورت گیرد.

 رئیس سازمان آرامستانهای شهرداری قزوین در ادامه به برخی مشکلات این مجموعه هم اشاره کرد و گفت: این مجموعه هرگز تعطیلی ندارد و با استفاده از60 نیرو و حدود 13 مامور تطهیر در بدترین شرایط کرونایی هم همچنان با به خطر انداختن سلامت همکاران خود در خدمت مردم قرار دارد.

تصاویر مرتبط