جمعه ۱۴۰۰/۰۵/۲۲

در حکمی؛

سعید عظیمی صدر، سرپرست سازمان آرامستان ها شد

در حکمی از سوی سید مهدی کاظمی، سرپرست شهرداری قزوین سعید عظیمی صدر به عنوان سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین منصوب شد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قزوین؛ در حکمی از سوی سید مهدی کاظمی، سرپرست شهرداری قزوین سعید عظیمی صدر به عنوان سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین منصوب شد.

گفتنی است در کارنامه سعید عظیمی صدر،  جانشینی مرکز ۱۳۷ شهرداری قزوین و مدیر اجرایی سازمان مدیریت آرامستان ها به چشم می خورد.

پیش از وی نیز حسین عموئی به مدت ۳ سال و ۸ ماه رییس سازمان مدیریت آرامستان ها بود که روز گذشته به عنوان سرپرست حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین منصوب شد.

تصاویر مرتبط