گراند هتل از اولين نمونه‌هاي هتل به شيوه مدرن و اروپايي در اواخر دوره قاجاري مي‌باشد. ورودي اصلي هتل در ضلع غربي بنا قرار دارد. طرفين آن داراي روکوب چوبي است، اين ورودي به فضاي تقسيم که در طبقه مياني واقع شده مي رسد. در طرفين اين فضا تالارهاي ستونداري با سقف طاق و تويزه قرار گرفته اند، اين تالار ها از سمت غرب مشرف به خيابان و از سمت شرق به ايوان ستونداري محدود مي شوند. فضاي تقسيم توسط پلکان چوبي به حياط و طبقه زيرين هتل راه دارد. اين طبقه همکف حياط و به صورت تالارهايي با ستون هاي قطور آجري و با پوشش طاق و تويزه است. اتاق هاي هتل در طبقه اول قرار دارند، راه ارتباطي اين طبقه از طريق دو پلکان چوبي است، در اين طبقه هجده اتاق وجود دارد که از غرب و شرق با ايوان به خيابان و حياط مشرف مي شوند.