مسجد حيدريه با تزيينات گچبري زيباي خود يکي از عالي ترين بناهاي معماري ايران به شمار ميرود. درباره تاريخ ساخت آن اطلاع دقيقي در دست نيست. مسجد احتمالا همان مسجدي است که حمدالله مستوفي و امام رافعي آن را به نام جامع اصحاب ابوحنيفه خوانده اند. گچبري محراب و تزيينات مسجد از نظر طرح جزء بهترين و نفيس ترين نمونه هاي هنر گچبري ايران به شمار ميرود