امامزاده "علي اصغربن موسي الکاظم" در86 کيلومتري شهرقزوين در روستاي زرآباد از توابع بخش رودبار الموت قرار دارد که همه ساله عده زيادي در ايام تاسوعا و عاشورا ازشهرهاي دور و نزديک و روستاهاي منطقه رودبارشهرستان و الموت به زيارت آن مي آيند. درمقابل بناي امامزاده چنار کهنسالي قرار دارد که در منطقه بنام چنارخونبار معروف است و به اعتقاد و شهادت اهالي محل هرساله هنگام اذان صبح عاشورا از شاخه هاي آن مايع قرمز رنگي مانند خون تراوش مي کند. مراسم عزاداري که در اين منطقه برگزار مي شود در نوع خود بي نظير است. اين مراسم از صبح روز تاسوعا شروع شده و تا اذان صبح عاشورا ادامه دارد. در شب عاشورا عزاداران حسيني از شب هنگام تا اذان صبح حلقه وار در حياط امامزاده به سينه زني و نوحه سرايي (که ازسروده هاي مردم محلي است) مي پردازند.