اين کاروانسرا که ازکاروانسراهاي شاه عباسي مي باشد در130 کيلومتري قزوين قرار دارد. وجود اين کاروانسرا در انتهايي ترين نقطه الموت نشان از تردد مسافران وکاروانها در دوره هاي قبل مي باشد. کاروانسراي پيچ بن درکنار جاده مالرو قزوين- تنکابن قرار دارد که درحال حاضر با عريض کردن اين جاده در آينده اي نزديک دوباره حرکت در آن آغاز خواهد شد. کاروانسرا از قطعه سنگهاي بزرگ وملات ساروج وسنگ لاشه ساخته شده که با تغيير کاربري و تبديل آن به سفره خانه سنتي به فضايي دلنشين و زيبا با مناظري تماشايي يکي از پرطرفدارترين مناطق الموت خواهد شد.