مراکز آموزش عالی قزوین

 

 

- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي - غيردولتي علامه قزويني

آدرس: قزوين، خيابان شهيد بابائي، کوچه 27 (پورمطبوع) - پلاک 104

تلفن: 02833675559

http://www.allamehghazvini.ac.ir

 

مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي - غيردولتي دارالفنون

آدرس: قزوين، ميدان شهيد حسن پور، پشت مجتمع ادارات، بلوار شهيد باهنر، جنب پمپ گاز، نبش خيابان مديريت، (محل سابق پرديس دانشگاه فرهنگيان)

تلفن: 02833789001

http://darolfonoon.ac.ir

 

موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي - غيردولتي رجاء

آدرس: قزوين، بلوار امام خميني، خيابان نوروزيان، جنب خوابگاه بين الملل، مرکز آموزش عالي رجاء

تلفن: 02833677101

http://raja.ac.ir/index.aspx

 

مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي - غيردولتي علامه دهخدا

آدرس: قزوين، پونك،بلوار اميركبير-خيابان قائم جنوبي-موسسه آموزش عالي علامه دهخدا

تلفن: 02833655405

http://www.adi.ac.ir

 

موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي - غيردولتي غزالي

آدرس: قزويـن - شهرک مينودر - بالاتر از ميدان ايران دوچرخ - جنب ساختمانهاي تعاوني شيشه - موسسه آموزش عالي غزالي

تلفن: 02833790291

http://www.ghazali.ac.ir/

 

موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي - غيردولتي کوثر

آدرس: قزوين خيابان راه آهن، پايين تر از مسجد جوادالائمه، جنب بانک مسکن

تلفن: 02833574030

 

 

- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي - غيردولتي سهروردي

آدرس: قزوين، ساختمان شماره يک: بلوار امام خميني - جنب صدا و سيما حكمت 72 موسسه آموزش عالي سهروردي

ساختمان شماره 2: چهار راه وليعصر به سمت ميدان مينودر بلوار آيت ا... خامنه اي روبروي ورزشگاه شهيد رجايي

تلفن: 02833697120

http://www.soh-ins.ac.ir

 

مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي - غيردولتي ميرعماد

آدرس: قزوين: بلوار دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره)، کوچه حکمت 55

تلفن: 02833681008

http://www.me.ac.ir/

 

موسسه آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي علامه رفيعي

آدرس: آدرس ساختمان اداري: قزوين - خيابان شهيد بابايي- دانشکده فني شهيد بابايي

تلفن: 02833340470

http://arq.ac.ir