اين بنا داراي پلان مستطيل و داراي 8 ستون باربر مي باشد، که ستون هاي 2 گانه ايوان ورودي اصلي بانک علاوه بر کاربري داراي جنبه تزئيني نيز مي باشد. در جهت هاي مختلف، پنجره هاي متعددي که از بالاي ازاره بنا شروع شده و تقريبا تا انتهاي بنا ادامه مي يابد جهت تامين نور فضاي داخلي تعبيه شده است. مصالح بنا آجر و ملاط گل مي باشد و جهت ايجاد پوشش شيبدار شيرواني از چوب و ورقهاي آبکاري شده استفاده کرده اند.