از خانه هاي دوره قاجاريه که قسمت اندروني آن ازبين رفته و تنها قسمت بيروني اش در دوطبقه باقي مانده است . اتاق هاي کوچک کم ارتفاع ودر دو طبقه در دو سوي تالار مرکزي يا مهمانخانه که سقفي بلند دارد قرار گرفته اند. مهمانخانه با خنچه پوش ،قاب هاي چوبي ،گچ بري و نقاشي روي چوب وديوار تزيين شده است .