پیشنهادها

Please send us your suggestions.

Suggestions

Your input is valuable to us. Please send us your suggestions.

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

ساماندهي آرامستان بهشت صدر و فاز 1 بهشت حسيني

با توجه به شکايات مردمي ، وجود سد معبر و ايجاد مشکل در رفت و آمد زائرين گلدان هاي خشک و بي روح سفالي وپلاستيکي از سر مزار ها در آرامستان بهشت صدر و فاز يک بهشت حسيني جمع آوري و به خانواده هاي...

خريد دو دستگاه خودروي آمبولانس بنز اسپرينتر 314

دو دستگاه خودروي بنز با کاربري (حمل اموات ) از سوي سازمان آرامستانها خريداري شد به گزارش روابط عمومي سازمان آرامستانهاي شهرداري قزوين   :...

خريد دو دستگاه خودروي آمبولانس بنز اسپرينتر 314

دو دستگاه خودروي بنز با کاربري (حمل اموات ) از سوي سازمان آرامستانها خريداري شد به گزارش روابط عمومي سازمان آرامستانهاي شهرداري قزوين   : در مورخه 29/09/93 دو دستگاه خودروي بنز...